Om du funderar på att kolla dina karriärmöjligheter i Sverige och lära dig svenska välj Paragona!

One of our favourite couples from Lithuania, Ramunė (a nurse) and Tadas (an oncology doctor), has sent their feedback in Swedish! 💪We are proud of both and wishing them only the Best in Sweden🇸🇪🇸🇪

”Vi är väldigt glada över att vi har fått en möjlighet att lära oss svenska med Paragona. Vi är mycket nöjda både med kvaliteten på själva kursen och med hela teamet som arbetar där. Att lära sig ett helt nytt språk har verkligen inte varit lätt, men det är verkligen möjligt om du har ett mål och strävar efter det. Paragona team hjälpte oss att nå detta mål. Om du funderar på att kolla dina karriärmöjligheter i Sverige och lära dig svenska välj Paragona!”

Translation: „We are very happy that we have had an opportunity to learn Swedish with Paragona. We are very satisfied both with the quality of the course itself and with the whole team who work there. Learning a whole new language has certainly not been easy, but it is really possible if you have a goal and strive for it. The Paragona team helped us reach this goal. If you are thinking of checking out your career opportunities in Sweden and learning Swedish, choose Paragona!”

Don’t forget to register at www.paragona.com for more information on currents jobs for nurses and specialist doctors.


%d bloggers like this: