Archive for July, 2014

Paragona campus in the Swedish press

16/07/2014

Europeiska läkare på väg till Sverige

Europeiska läkare ska rädda den svenska sjukvården. Kostnad: 260 000 kronor styck. Redan inom ett år blir det billigare än att plocka in hyrläkare.

Publicerad 05:01Uppdaterad 07:35
campus

I stadsdelen Wilanow i Warszawa hårdpluggar 18 läkare från åtta olika länder i Europa svenska. Det är härifrån som den akuta bristen på läkare i Västra Götaland ska avhjälpas.
Ivo Kalchev kommer från Bulgariens huvudstad Sofia. Han är en välutbildad och erfaren barnläkare med kardiologi som specialisering. 10 av de 18 läkarna kommer att börja sin nya läkarkarriär i Sverige som allmänpraktiserande läkare, det område där bristen är störst i Västra Götaland.
– Jag har jobbat femton år som barnläkare på ett sjukhus i Sofia. Anledningen till att jag nu bestämt mig för att ta chansen att komma till Sverige är att jag känner mig otrygg i mitt jobb i Bulgarien. Sedan har jag ett ljust minne av Sverige som jag besökte på 1980-talet tillsammans med min far.
Liksom alla de andra läkarna vet Ivo Kalchev redan nu var han kommer att hamna. Han har varit på Skaraborgs sjukhus på anställningsintervju och för en första bekantskap med sin framtida arbetsplats. Han hoppas också att hans hustru Biljana, som är sjuksköterska, ska kunna få jobb i Skövde.
– För henne gäller det dock först att lära sig svenska. Vår sjuårige son Nikolai kommer till hösten att börja i svensk skola.
Inne i Ivo Kalchevs klassrum håller Marcin Matuszewski i en av språklektionerna. Han är polack, men tvåspråkig och drillar sina koncentrerade elever. Det är femte veckan och man häpnar över att man under en dryg månad kan lära sig att förstå och tala svenska till den grad som Ivo Kalchev och hans läkarkollegor gör.
– De har fyrtio timmars undervisning varje vecka och dessutom olika slag av hemlektioner som tar tre-fyra timmar varje dag, förklarar Chatarina Ringer.
Hon har språkutbildat läkare sedan 1999 och är utbildningsansvarig på företaget Paragona som driver utbildningen.
– Allt som allt har över 500 läkare och tandläkare som sedan fått jobb i Sverige gått igenom vår intensivutbildning. Den grupp vi nu har på 18 läkare kommer sedan att följas av en grupp på drygt 20 läkare. Också dessa ska till Västra Götaland, säger Chatarina Ringer.
Konstantina Karagiorga ska snart byta ut sin hemstad Aten mot Tranemo utanför Borås.
– De första sex månaderna ska jag dock jobba i Fristad, säger hon.
För alla läkare är det första halvåret en ömsesidig prövoperiod då de jobbar tillsammans med en etablerad svensk läkare och på deltid fortsätter sin språkutbildning. Efter ett halvårs språkstudier i Sverige är målet att läkarna ska tala helt flytande.
Läkarna måste avlägga två examina i svenska språket. En innan de lämnar skolan i Warszawa och en efter ett halvår i Sverige. Båda dessa prov handhas av oberoende Swedex.
– För mig kommer språket att bli mitt enda medel i jobbet, skrattar Gorana Bilonic. Jag är barnpsykolog och några röntgenbilder eller andra hjälpmedel utöver samtal med patienterna finns ju inte.
Gorana Bilonic kommer från Split i Kroatien. Hennes arbetsplats kommer att bli Sahlgrenska i Göteborg.
– Jag hade aldrig varit i Sverige innan jag åkte på anställningsintervju, men jag har alltid haft en ljus bild av Sverige.
Gorana Bilonic är gift med Ivan som är ekonom. De har dotter som är tre år gammal.
– Jag hade tidigare aldrig tänkt på att lämna Kroatien. Anledningen till att jag sökte nu var den outhärdliga arbetssituation som vi tvingats till med 250-300 arbetstimmar per månad. Det har hänt att jag fått vara på jour i upp till tre dygn i sträck, säger Gorana Bilonic.
Hon har gjort sin specialistutbildning under tiden på sjukhuset på Split, en utbildning som betalats av sjukhuset.
– Jag förband mig då att stanna i ytterligare minst fyra år. Den tiden har inte löpt ut och jag måste därför betala tillbaka 6 000 euro. Det är helt okej, säger hon. Jag har ju fått utbildningen betald.
Både Ivo Kalchev och Gorana Bilonic tycker det är synd för sjukvården i deras hemländer att så många läkare nu lämnar.
– Förra året lämnade 700 läkare Bulgarien och i år har redan 400 lämnat för jobb utomlands, säger Ivo Kalchev.
– Kroatien blev förra året av med mer än 400 läkare, säger Gorana Bilonic.
De menar att det som pågår är en “brain drain”. Men skyller på politikerna som aldrig tagit itu med att genomföra ordentliga reformer inom sjukvården och ge läkare drägliga arbetsvillkor.
Ingen av dem tror att de kommer att lämna Sverige för att återvända till sina hemländer.
Bakom idén att rekrytera och utbilda läkare i Polen står primärvårdschefen i Sjuhärad, Maritha Bäck.
– Tanken är att det här ska vara ett pilotprojekt för hela VG-regionen, säger hon.
De åtta läkare som ska börja jobba på vårdcentralerna i Sjuhärad kommer att följas av ytterligare 16. I första hand rekryteras läkare i 30-40-årsåldern och de som anställs får gärna ha barn och familj.
– Vi vet av erfarenheten att familjer etablerar sig bättre och rotar sig snabbare på en ny plats. Det är också en fördel att flera familjer kommer samtidigt.
Enligt Maritha Bäck är målet att man i framtiden bara ska behöva ta in hyrläkare vid enstaka tillfällen. Kostnaden på 260 000 kronor per läkare sparas snabbt in.
– Efter knappt ett år har rekryteringen lönat sig. Då kan pengarna gå till patienterna i stället för till bemanningsföretagen. Det skulle vara fantastiskt att kunna satsa på ökad tillgänglighet och bättre vård.
Anne Johansson
031-62 42 10
anne.johansson@gp.se
Peter Johnsson
031-62 40 00
nyheter@gp.se

Go to: www.paragona.com